A downloadable game for Android

"Grzybiorz" jest to współczesna interaktywna audiowizualna gloryfikacja możliwości przekraczania barier przez ludzki umysł dzięki symbiozie z siłami natury

Download

Download
Grzybiorz.apk 24 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.